Få hjælp til skifteretsattesten hos din boligadvokat

Står du for at skulle råde over en nyligt afdød persons bolig? Så skal du have udfærdiget og tinglyst en skifteretsattest.

Hvad er en skifteretsattest?

En skifteretsattest er et dokument som udstedes af Skifteretten i forbindelse med overdragelse af en bolig ved et dødsfald. Skifteretsattesten er arvingers bevis på, at de kan råde over den afdødes dødsbo, her under selve boligen.

Det er nødvendigt med en skifteretsattest da der ikke må rådes over nogen form for ejendom tilhørende den afdøde førend Skifteretten har truffet sin beslutning angående fordeling af arv og gæld. Dette betyder at man som arving ikke må fjerne bohave fra dødsboet eller bruge af de penge som den afdøde har liggende i kontanter eller stående på kontoen før skifteretsattesten udfærdiget og tinglyst.

Der kan gives dispensation til rydning af dødsbo såfremt der er enighed blandt arvingerne desangående – men alle andre transaktioner skal vente indtil skifteretsattesten er på plads.

En skifteretsattest vil normalt blive udstedt af Skifteretten så snart dødsboet er færdigbehandlet. Processen er ikke nødvendigvis hverken lang eller kringlet, men indebærer blot kontakt mellem Skifteretten og den person som er opført på dødsanmeldelsen. Der vil som regel være tale om en arving, eller i hvert fald en person tæt på den afdøde.

Skifteretten og den pågældende kontakt person vil hernæst tage stilling til hvorledes boet skal behandles, for eksempel hvilken form for skifte der er tale om, og hvordan håndteringen af boet skal foregå.

I langt de fleste tilfælde, og i særdeleshed når der er tale om mindre bo, vil en skifteretsattest kunne udstedes umiddelbart herefter. Og så er det blot at få attesten tinglyst således at dokumentet er endeligt og officielt.

Lad din boligadvokat hjælpe med tinglysning af skifteretsattesten

Du kan altid kontakte eBoligadvokat for at få hjælp til tinglysning af skifteretsattesten – læs mere på eBoligadvokat.dk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *