Få has på afhængigheden med en alkoholbehandling efter Minnesota modellen

19 November 2018
Astrid Pedersen

editorial

Et alkoholmisbrug er forfærdeligt at være vidne til – især når det går ud over en af ens nærmeste. Uanset om det er en kære ven, et nærtstående familiemedlem, eller en kollega gennem flere år, som rammes af afhængighed og misbrug, er alkoholens ødelæggende virkning ikke til at tage fejl af. Som pårørende rammes man af en følelse af sorg og afmagt, når det menneske, man før kendte så godt, langsomt forsvinder, i takt med at sjælen bliver opslugt af misbruget. Alkohol splitter familier, ødelægger venskaber, og er ikke sjældent skyld i, at den misbrugsramte mister sit job og må gå fra hus og hjem, da økonomiske og arbejdsmæssige forpligtelser pludselig bliver uoverkommelige og uoverskuelige.

Minnesota kuren – erkendelse, accept og forsoning

Hvis du som pårørende vil hjælpe din ven eller slægtning ud af hans eller hendes alkoholmisbrug, bør du alliere dig med professionelle misbrugsbehandlere. Det er nemlig ikke en opgave, du kan stå alene med, da en effektiv alkoholbehandling som oftest kræver, at den misbrugsramte fjernes fra sine vante omgivelser, og placeres i en ny sammenhæng. En sammenhæng, hvor fokus er på identificering af de dybere liggende årsager til misbruget, samt opbygning af en ny tilværelse uden alkohol. Den kendte og vidt anvendte Minnesota kur er en af de mest succesfulde metoder inden for alkoholbehandling. Minnesota kuren inddrager elementer af selverkendelse, ydmyghed over for det alt fortærende stof, og bodsgang over for de venner og familie medlemmer, man har såret og udnyttet under afhængigheds forholdet. Minnesota kuren bruger gruppe terapi samt støtte- og omsorgs personer til at fremme den enkeltes udvikling og genopbygge tilliden til sig selv og andre hos den misbrugsramte.

Bliv ædru i dag med Minnesota kuren hos Behandlingscenter Søby Park

Har du brug for hjælp til tilrettelæggelse af behandlingsforløb for din misbrugsramte ven eller slægtning, kan du kontakte Behandlingscenter Søby Park og høre mere om behandlingsforløb med afsæt i Minnesota kuren.

More articles