Få hjælp og støtte hos din bedemand i Randers

05 November 2021
Astrid Pedersen

editorial

Når et elsket menneske går bort står man som efterlevende med en stor mængde praktiske opgaver. Der skal for eksempel arrangeres en bisættelse. Og til dette formål bør du kontakte en bedemand.

Hvilken rolle spiller en bedemand i forbindelse med et dødsfald?

Måske forbinder du mest af alt begrebet bedemand eller begravelsesforretning med den instans som forestår levering af kiste og urne, og som sørger for at begravelse eller bisættelse afvikles efter alle gældende forskrifter. Disse opgaver er da også blandt bedemandens fremmeste, men langt fra de eneste.

En bedemand kan hjælpe med mangt og meget i forbindelse med et dødsfald. Du bør altid tage kontakt til bedemand umiddelbart efter at døden er indtruffet. Bedemanden er nemlig den eneste person bortset fra lægen eller eventuelt pleje personale som må håndtere den afdøde.

Når en person dør vil en læge skulle udfærdige og certificere en dødsattest. Men det er bedemanden som sørger for at den afdøde bliver lagt i en kiste, og transporteret til det kapel hvor den afdøde skal tilbringe tiden indtil en begravelse eller bisættelse.

Lad bedemanden hjælpe med papirarbejdet

Der ud over kan bedemanden hjælpe med en lang række praktiske opgaver i relation til såvel dødsfaldet som den efterfølgende begravelse eller bisættelse. Det er for eksempel bedemanden som kan give en hånd med udfyldning og indsendelse af dødsanmeldelse til kommunen.

Bedemanden hjælper gerne med at skabe kontakt til kirke, kapel, krematorium og kommune. Det er en stor fordel at vælge en lokal bedemand som har et godt forhåndskendskab og solid kontakt til såvel præsten i kirken hvorfra begravelsen skal foregå som til andre relevante instanser i lokalsamfundet.

Skal bisættelsen foregå fra en kirke eller et kapel i et sogn på Randers egnen er det således en god idé at vælge en bedemand i Randers. Find den lokale bedemand i Randers på http://per-wraa.dk/ 

More articles