Få støtte og hjælp til afvænning på et misbrugscenter

26 July 2019
Astrid Pedersen

editorial

Personer, som er kommet ud i et misbrug af eksempelvis alkohol, receptpligtig medicin, eller måske endda hårde stoffer så som kokain eller heroin, vil ofte have vanskeligt ved selv at erkende deres problem. Det kan være utroligt hårdt at skulle indse, at man har et misbrug – især fordi det sjældent er det eneste svært overstigelige problem, man som misbruger har.

Ingen bliver misbruger med forsæt derom. Et misbrug er som regel afledt af alvorlige, dybt liggende problematikker. Og det er meget vigtigt at adressere disse i forbindelse med en eventuel behandling. Ellers risikerer man, at den misbrugsramte falder tilbage i misbrug og afhængighed igen.

Hvordan motiverer jeg en misbruger til at gå i behandling?

Som før nævnt, kan det være meget vanskeligt for en misbruger at indse, at der skulle være tale om et problem. Dette skyldes, at en misbruger typisk vil være lige så god til at lyve over for sig selv, som han eller hun er til at snyde og bedrage andre – selv den nære familie og de tætteste venner. Men hvis du lægger en god plan for den svære konfrontation og det efterfølgende forløb, stiger sandsynligheden for, at du kan overtale den misbrugsramte for at opsøge behandling.

Det er vigtigt at du ikke er alene med opgaven. Du kan for eksempel alliere dig med andre familiemedlemmer, venner og kolleger, og foretage en såkaldt intervention, hvor I i fællesskab giver udtryk for jeres bekymring. På et misbrugscenter som for eksempel Behandlingscenter Stien kan du få råd og vejledning til, hvorledes en intervention gennemføres. Og samtidig kan du få hjælp til planlægning af et behandlingsforløb, hvor den misbrugsramte kan få hjælp til at lægge afhængigheden og misbruget på hylden.

Behandlingscenter Stien er et dansk center til behandling af misbrug, hvor der tilbydes behandling af diverse former for afhængighed. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

More articles