Generaliseret angst – hæmmende og invaliderende

12 september 2019
Astrid Pedersen

editorial

Angst er en psykisk lidelse, som kan være utroligt invaliderende. Angst lidelser kommer i mange forskellige former, og kan variere meget i sværhed fra person til person. Inden for psykologien og psykiatrien opereres der med fire forskellige hovedtyper af angst: Generaliseret angst, panikangst, social angst og enkeltfobier.

Hvad er generaliseret angst?

Blandt de mest udbredte angst lidelser finder vi generaliseret angst. Mange mennesker lider af denne type angst, som i sin ”mildeste” form består af allesteds nærværende bekymringer og spekulationer over alt fra økonomiske problemer til mulige forestående begivenheder i form af sygdom, død, arbejdsløshed, skilsmisse med videre.

Generaliseret angst kan udvikle sig fra disse daglige bekymringer til en ganske invaliderende tilstand, hvor man dårligt tør gå hjemmefra af frygt for at noget frygteligt vil tilstøde én på vejen, eller at hjemmet vil blive udsat for indbrud, ildebrand eller andre katastrofer i eens fravær. Mennesker, som lider af svær generaliseret angst, har tillige en tendens til at udvikle tvangslignende tanke- og handle mønstre, og en der af følgende OCD (Obsessive Compulsive Disorder). Og så kan angsten spinne helt ud af kontrol i et selvforstærkende mønster.

Hvordan slipper man af med generaliseret angst?

Hvis du har mistanke om, at du lider af generaliseret angst – det vil sige, at dit tankemylder og dine bekymringer nærmest har overtaget styringen i din hverdag – bør du opsøge hjælp hos en professionel terapeut. Din behandler skal, ideelt set, have specialiseret sig i angst relaterede lidelser, og være parat til at tilrettelægge et behandlings forløb særligt skræddersyet til dig. Angst udmønter sig nemlig forskelligt fra person til person – der kan være ganske individuelle variationer i angstens udtryk afhængigt af den angst ramtes øvrige psykiske dispositioner og unikke personlighed.

Derfor er det en god ide at konsultere en angst specialist med den nødvendige erfaring. Læs mere på angstekspert.dk

Flere Nyheder