Hvad du bør vide om håndtering af industriaffald

04 October 2021
Steffen Hansen

editorial

Håndtering af industriaffald har en afgørende betydning for miljøet. Derfor er det vigtigt, at du kender til de måder, hvorpå du kan komme af med industriaffaldet, der er mest sikker for dig og for miljøet.  Der er mange måder at spare energi på og fremme bæredygtig praksis på din arbejdsplads. Det kan f.eks. være genbrug, forbedring af energieffektiviteten, anvendelse af alternative energikilder eller reduktion af brugen af fossile brændstoffer.

Hvis du vil vide mere om hvad industriaffald er og hvordan du håndterer det bedst, så kan læse med i dette indlæg. 

Hvad er industrielt affald?

Industrielt affald kan defineres som ethvert kasseret materiale, der produceres under fremstillingsprocessen. Industriaffald kan være i flydende, fast eller gasform. Håndtering af industriaffald omfatter sikker indsamling og behandling af industriaffald med henblik på genbrug eller bortskaffelse. Det kan også kategoriseres som farligt affald, når det er giftigt nok til at skade miljøet og mennesker, hvis det behandles forkert.

Hvorfor er håndtering af industriaffald vigtigt?

I takt med at industrierne vokser hurtigt rundt om i verden, vokser også antallet af deres biprodukter. Enhver industri har affald, uanset om det er farligt eller ej. Derfor skal det bortskaffes på en sikker måde. Sikker håndtering af industriaffald reducerer forurening og kontaminering. Det er til gavn for miljøet og menneskers sundhed, samtidig med at omkostningerne ved affaldshåndtering reduceres. Uhensigtsmæssig håndtering af industriaffald kan også forårsage miljøskader såsom vand- og jordforurening, der kan have varige virkninger på menneskers sundhed og biodiversiteten.

Hvem kan du opsøge?

Når det drejer sig om håndtering af industriaffald, kan du vælge mellem en række forskellige tjenester. Hvis du f.eks. ønsker at bortskaffe farligt affald, kan du kontakte specialiserede virksomheder, som stiller containere og transport til rådighed. Her kan vi anbefale, at du opsøger Viborgrenovation til at varetage dit industriaffald. Hvis du er tvivl, om hvordan du kan bortskaffe dit affald, så kan du også ringe til din kommune og spørge om hjælp. 

More articles