Hvad er ejendomsadministration?

30 November 2019
Astrid Pedersen
Hvad er ejendomsadministration?

En ejendomsadministrator som forestår ejendomsadministration, har det overordnede ansvar for løbende drift af de ejendomme, vedkommende administrerer. De klassiske opgaver inden for ejendomsadministration er opgaver så som at holde styr på regnskaber og budgetter samt forestå opkrævninger og kontakt til beboerne.

Ejendomsadministratoren er typisk ansat af foreningen – det være sig eksempelvis en andels eller ejer forening – til at sikre ejendommens økonomiske sundhed. Hvis du således ejer eller bestyrer en ejendom eller en dertil hørende forening, vil du som regel opsøge hjælp fra en ejendomsadministrator, når det handler om de praktiske opgaver, som hidrører fra foreningens økonomi, men også når du har brug for sparring i forhold til finansielle dispositioner og strategier.

Det kan for eksempel være rådgivning i forbindelse med henlæggelser til forbedringer eller modernisering af ejendommen, eller skattemæssige forhold. Det kan også ske, at du har brug for bistand i forbindelse med konkrete sagforhold – hvis der er problemer med en enkelt ejer eller andelshaver, eller hvis der er brug for økonomisk dækning i forbindelse med en akut opstået problematik.

En ejendomsadministrator kan der ud over varetage andre administrative og regnskabs relaterede opgaver så som udarbejdelse af årsregnskaber samt klargøring til eventuel revision og andet arbejde, som en bogholder typisk ville udføre. Det er heller ikke unormalt at en ejendomsadministrator administrerer og indmelder af forsikrings skader, samt optimerer ejendommens forsikrings aftaler.

Hvorfor skal jeg vælge Bricks And Blocks som min ejendomsadministrator?

Bricks And Blocks er et nyere ejendomsadministration selskab, som har specialiseret sig i administration af ejer og andelsbolig foreninger. Bricks And Blocks er ejet og administreret af ejendomsrådgiver Monika Øgaard-Nielsen, som er statsautoriseret ejendomsmægler, og som igennem mere end ti år har beskæftiget sig med ejendomsadministration.

Med Bricks And Blocks får du en dygtig og kompetent samarbejds partner med stor erfaring og en god portion ildhu samt et indgående kendskab til sit felt. Du kan læse mere på bricksandblocks.dk

More articles