Hvad gør kunst smukt?

11 december 2019
Lykke Holzmann Søby
Hvad gør kunst smukt?

Skønhed i forhold til kunst refererer til samspillet mellem linjer, farver, tekstur, lyde, former, bevægelser og størrelser, der er behagelige for sanserne.

Det kan være vanskeligt at sætte ord på skønhed i kunst på grund af en tilsyneladende mangel på nøjagtigt sprog og fordi opfattelsen af skønhed er forskellig fra person til person.

For eksempel har de filosofferne Immanuel Kant og Arthur Schopenhauer helt forskellige opfattelser af hvad der gør kunst smukt.

For Kant er den æstetiske oplevelse af skønhed en bedømmelse af en subjektiv, men almindelig, menneskelig sandhed.

For Schopenhauer er æstetisk betragtning af skønhed det frieste, reneste og mest sandfærdige, som intellektet kan være, og er derfor smukt.

Hvad det er, der gør kunst smuk, er et kompliceret begreb, da skønhed er subjektiv og kan ændre sig baseret på kontekst. Der er dog et grundlæggende menneskeligt instinkt eller intern forståelse for harmoni, balance og rytme, der kan defineres som skønhed. Skønhed med hensyn til kunst refererer normalt til et samspil mellem nogle forskellige faktorer, der er behagelige for sanserne.

Æstetisk art

Æstetik beskæftiger sig – som sagt – med værdsættelsen af ​​kunst, skønhed og smag. Æstetik er central for enhver udforskning af kunst. I praksis henviser æstetisk bedømmelse sig til den sensoriske forståelse eller værdsættelse af et objekt (ikke nødvendigvis et kunstværk), mens kunstnerisk bedømmelse refererer til anerkendelse, værdsættelse eller kritik af et kunstværk.

Talrige filosoffer har forsøgt at tackle begrebet skønhed og kunst. Immanuel Kant argumenterede for, at alle mennesker kan være enige om, at en rose er smuk. Der er mange almindelige forestillinger om skønhed; for eksempel er Michelangelos malerier i det sixtinske kapel  anerkendt som smukke kunstværker.

Schopenhauer kalder æstetikken for “den reneste erkendelse”. Her er alt driftsstyret vilje, lyst og begær suspenderet; den reneste fornøjelse i skønhed og en sand glæde ved kunst er en oplevelse som løfter os ud af virkelighedens eksistens, suspenderer alt subjektivitet og forandrer os til fordomsfrie tilskuere.

Hvad synes du gør kunst smukt? Lad dig inspirere på https://kunstinspiration.dk/

Flere Nyheder