Kom tilbage på det rette spor med en effektiv alkoholbehandling

09 June 2019
Astrid Pedersen

editorial

Har dit alkohol forbrug taget overhånd, og er du i vildrede i forhold til nedtrapning og afvænning? Så bør du faktisk række ud efter professionel hjælp, inden dit liv for alvor styrter i grus.

Hvornår har man brug for professionel hjælp og alkoholbehandling?

Der findes ikke noget objektivt mål, som foreskriver, hvornår man som alkoholiker har brug for hjælp til at slippe sit alkohol misbrug. Som hovedregel kan man sige, at når trangen til alkohol overstiger eens pligtfølelse over for familie, ægtefælle, børn og job, har man et alvorligt problem.

Oplever man samtidig, at et ophør af indtag af alkohol medfører slemme fysiske såvel som psykiske abstinenser, er det forbundet med stor risiko selv at forsøge at afvænne sig. Her skal professionel hjælp til. Og det er ikke gjort med en kemisk behandling a la antabus eller lignende. Det er meget vigtigt, at den afgiftning og afrusning, som finder sted, følges op med intensiv og længere varende terapi.

Denne kan for eksempel foregå på et misbrugscenter, hvor man kan blive indlogeret under behandlings forløbet, og således har yderst begrænset risiko for at ”falde i” igen.

Hvordan foregår behandling på et behandlings- eller misbrugscenter?

Når du lader dig indskrive på et behandlingscenter, vil du typisk skulle gennemgå en behandling på omtrent fem uger. Du vil blive indlogeret på centeret, og have adgang til at snakke med misbrugskonsulenter døgnet rundt. Dette er en kæmpe fordel, idet det erfaringsmæssigt er nætterne, der er de mest hårde under en afvænnings proces.

Du vil modtage individuel behandling og deltage i et gruppe terapi forløb, hvor du kan hente støtte og forståelse fra ligesindede. Når selve forløbet er overstået, vil du blive tilbudt opfølgende møder og mentoring, så du ikke står alene med genopbygningen af din tilværelse.

Du kan få mere information om behandling af alkoholisme på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ 

More articles