Revisor til dit regnskab: sådan kan det hjælpe din virksomhed

26 October 2023
Signe Lindhard

editorial

Revision er en uundværlig proces for virksomheder og organisationer. Det er en metode til at sikre, at regnskaber og finansiel rapportering er nøjagtige og troværdige. Revision kan foretages af interne eller eksterne revisorer og er afgørende for at sikre, at en små eller mellemstore virksomhed kører effektivt og inden for lovens rammer.

I denne artikel vil vi forklare, hvad revision er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan din SMV kan drage fordel af det. Derudover hvordan du finder den rette revisor for dig, og hvordan du finder en revisor i Esbjerg. 

Hvad er revision?

Revision er en proces, hvor en revisor gransker og verificerer en virksomheds finansielle oplysninger for at sikre, at de er nøjagtige og pålidelige. Revisoren undersøger ledelsens årsrapporter, dokumenter og transaktioner for at sikre, at de følger den gældende lovgivning og regler for god bogføringsskik.

En revisor kan være intern eller ekstern. En intern revisor arbejder i virksomheden og rapporterer til ledelsen, mens en ekstern revisor ansættes af en virksomhed for at udføre en grundig gennemgang af deres regnskaber.

Find din revisor 

Små og mellemstore virksomheder kan drage stor fordel af revision. Det er vigtigt at sikre, at virksomhedens finansielle oplysninger er nøjagtige og troværdige, og revision er en afgørende proces, der kan hjælpe med at opnå dette.

Ud over at bidrage til virksomhedens interne processer og beslutninger kan en revision også hjælpe med at tiltrække investorer og fremme virksomhedens langsigtede succes. Hvis din SMV endnu ikke har en fast rutine for revision, bør du overveje at ansætte en ekstern revisor for at få den nødvendige hjælp og rådgivning. Du kan hos Raaby Revision finde din lokale revisor til dit regnskab i Esbjerg og få hjælp til dine regnskaber – store som små. 

revision

Hvorfor er revision vigtigt?

Revision er vigtigt, fordi det giver virksomhederne en uafhængig tredjeparts granskning af deres finansielle oplysninger. Dette hjælper med at sikre, at al finansiel rapportering er korrekt og pålidelig, og at virksomheden overholder lovgivningen.

Resultatet af en revision kan også give nyttige oplysninger og indsigt, som kan hjælpe virksomheden med at forbedre sin effektivitet og fortjeneste. En revisor kan identificere områder, hvor virksomheden kan spare penge, reducere omkostninger og forbedre sin økonomiske situation.

Hvordan kan din SMV drage fordel af revision?

Revision kan være en uvurderlig ressource for små og mellemstore virksomheder, især når det kommer til at tiltrække investorer og få lån. Potentielle investorer og långivere vil ønske at se en nøjagtig og pålidelig rapport om virksomhedens finansielle situation, før de investerer deres penge.

En revision kan også hjælpe med at forbedre virksomhedens interne processer. En revisor kan identificere tilbagevendende problemer eller ineffektive processer, der kan forhindre en virksomhed i at nå sit fulde potentiale.

Ud over at give en uafhængig bekræftelse på virksomhedens regnskaber og økonomi kan en revisor hjælpe med at træffe vigtige beslutninger om økonomi, skat og risikostyring. Revisorer kan også give rådgivning om skattelovgivning og økonomiplanlægning for at hjælpe virksomheden med at optimere sin indtjening.

More articles