Forebyg uvelkommen besøg af rotter på din grund

27 February 2021
Lotte Hindsberg

editorial

At opdage at man har fået uvelkomne gæster i form af rotter, er noget de fleste gerne vil være foruden. Ikke alene er de svære at slippe af med, når de først er flyttet ind, de udgør også en seriøs sundhedsfare. Sundhedsfaren er også årsagen til at man som husejer har pligt til at kontakte kommunen og få en rottebekæmper ud så han kan fjerne rotterne.

Det er en gratis service udbudt af kommunen og du må hellere kontakte dem før end siden da 2 rotter lynhurtigt kan blive til flere hundrede. Hvis det viser sig at du har rotter eks. under gulvet er det en god ide at kontakte din forsikring, ofte betaler din forsikring, hvis gulvet skal brydes op for at man kan komme til rotterne. Du kan læse mere her https://www.danskkloakteknik.dk/rottespaerre/

Forebyg besøg af rotter

Selv med hjælp fra kommunen og forsikringen er det en god ide at forebygge besøg af rotter og selv om det kan være svært at undgå et beslutsomt rottepar, er der der stadig meget man kan gøre for at gøre grunden mindre attraktiv. 

Til at starte med er det en god ide at få ryddet op på ens grund. Fjern nedfaldsfrugter og drop at smide madrester i komposten. Mørke og fugtige områder skal ligeledes fjernes og åbnes op.

Få en autoriseret kloakmester til at gå din kloak igennem og få ham til at sætte en rottespærre op. Den skal sættes op der, hvor kloakken møder huset. Dermed undgår du at der kommer rotter op igennem kloakken og ind i huset. 

Rotter inde i huset kan være en klam og dyr for ikke at sige farlig oplevelse. Da de går i dine madvarer som du efterfølgende må smide ud og så er de glade for ledninger, hvilke i værste fald kan udgøre en alvorlig brandrisiko.

More articles