Hvad din gulvmand dog ikke kan være parat til at gøre for dig!

25 June 2020
Anders Lundtang Hansen
image

editorial

En gulvmand kan (an)komme i mange afskygninger, og der overvejer vi sådan set slet ikke den fysiske ankomst i sig selv, selvom det da også vil være en del af det, men simpelthen hvordan sådan nogle ydelser fra en gulvmand kan spænde af sig.

For en gulvmand kan sådan set udføre mange forskellige typer af opgaver alt efter, hvad det er med gulvet, du vil have ham til at lave – ofte er det nemlig en samlet betegnelse for en profession, der breder sig over mange grene, men hvor gulvet er i centrum.

Det kan starte med, at man skal have noget vejledning i, hvilket slags gulv man skal købe og erstatte det gamle med – eller hvis man skal have valgt et gulv for første gang til ens nye hus eller kontor.

Så kan det også handle om, hvordan man bedst vedligeholder det, og her kan det dreje sig om alt fra, at man laver den hurtige rengøring i dagligdagen til, at man bliver vejledt i, at man husker at få udført en gulvafslibning på gulvet med eventuelt gulvafhøvling forud og især en efterbehandling bagefter.

Men ellers kan det også være det praktiske med, at man skal have lagt et nyt gulv, som man gerne vil have professionelle gulvfolk til at gøre for en – og så kan de nok også godt hjælpe med at få fjernet det gamle gulv først.

Måske er det en professionel gulvkender, der skal komme ud at sige, hvad der skal gøres med gulvet, hvis der er kommet skader i det, eller man fornemmer, at der måske er råd, mug eller insekter i gulvet, som man også gerne vil have gjort noget ved.

Således kan en gulvmand dække over mange forskellige anskuelsespunkter at betragte et gulv på, og nogle gange kan disse professioner da også overlappe hinanden.

More articles