Hvad er et angst anfald?

10 September 2019
Astrid Pedersen

editorial

Et angst anfald er utroligt ubehageligt – og meget uhyggeligt – for den person, som oplever det. Dette i særdeleshed, hvis man ikke ved, at man lider af angst. Anfald af panikangst kan ramme som lyn fra en klar himmel uden nogen særlig anledning og uden forvarsel. Det kan være mens man sidder på kontoret, venter på toget eller på bussen, eller måske midt om natten, hvor det voldsomme anfald kan vække én brat fra en ellers rolig søvn.

Et typisk angst anfald vil indebære meget hurtig hjerterymte og kraftige hjerteslag, høj puls og højt blodtryk, fornemmelse af kvælning og åndenød, svimmelhed og trangen til at løbe meget langt væk meget, meget hurtigt. Mange føler sig nærmest lammede, når de oplever et angst anfald, og flere angst ramte beretter om at det sortner for øjnene. Et meget voldsomt angst anfald kan sagtens forveksles med et hjerte anfald, hvorfor mange angst ramte ofte ender på hospitalet.

Er angst farligt?

Et anfald af panikangst varer sjældent meget mere end få minutter, og er ikke i sig selv farligt eller skadeligt for kroppen. Lider du af disse anfald, vil det dog kunne medføre invalidering i form af den såkaldte ”angst for angsten”, som gør, at du måske slet ikke tør bevæge dig uden for en dør, af frygt for at blive ramt af et anfald når du mindst venter det. Dette er, i sagens natur, særdeles hæmmende for dine daglige udfoldelser. Og derfor bør du søge professionel hjælp, hvis du er ramt af panikangst, og ofte oplever disse anfald.

Hvordan behandles panikangst?

En angst specialist vil altid tage udgangspunkt i din egen situation, når en behandlingsplan skal iværksættes. Generelt vil angst behandling foregå ved intensiv terapi, som giver dig de rette værktøjer til at bearbejde din angst, således at du kan leve med den uden at den styrer din tilværelse. Læs mere på https://www.angstekspert.dk/ 

More articles